Inschrijfprocedure

 1. Teams die niet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven zullen door de organisatie worden geweigerd en mogen niet deelnemen aan het toernooi.
 2. De minimale leeftijd voor deelname aan het toernooi is 18 jaar.
 3. Voor toestemming tot deelname van personen onder de 18 jaar wordt contact opgenomen met de organisatie.
 4. De contactpersoon van ieder team is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar team.
 5. Bij het betreden van het terrein wordt gecontroleerd of deelnemers 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers zonder geldig legitimatiebewijs kunnen worden geweigerd.

Financieel

 1. Het inschrijfgeld bedraagt €115,- per team en dient overgemaakt te worden vóór 20 mei 2024. Contante betaling op het toernooi is mogelijk, mits tevoren afgesproken met de organisatie. Het inschrijfgeld bedraagt in dit geval rond de €125,- per team.
 2. Consumpties worden betaald met munten. Munten zijn te koop op het toernooi, er wordt geen restitutie gegeven op de munten.
 3. Bij afzegging van een team binnen 4 weken voor de start van het toernooi zal het inschrijfgeld door de organisatie niet worden terugbetaald.
 4. Bij annulering van het toernooi buiten de schuld van de organisatie om zal het inschrijfgeld niet worden terugbetaald.

Gedragsregels

 1. Glaswerk op het zwembadterrein is niet toegestaan. Bij het betreden van terrein heeft de organisatie het recht te controleren op glaswerk.
  Roken is enkel buiten toegestaan.
 2. Het terrein is enkel te voet toegankelijk. Auto’s, aanhangers, caravans e.d. zijn derhalve niet toegestaan.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan minderjarigen. Het is derhalve niet toegestaan voor minderjarigen om zelf alcohol mee te nemen of te nuttigen op terrein van Goffertbad. Bij overtreding zal de organisatie deze deelnemer van complex verwijderen.
 4. Open vuur en barbecues zijn in verband met de brandveiligheid verboden op heel het terrein.
 5. Omwille van de relatie met de buurtbewoners is het niet toegestaan ’s nachts geluidsoverlast te veroorzaken.
 6. Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de beveiligingsdienst, EHBO en de organisatie. Niet opvolgen van de aanwijzingen leidt tot verwijdering van het terrein en uitsluiting van het toernooi. De organisatie behoudt zich het recht deze uitsluiting voor komende edities te handhaven.
 7. Tijdens de wedstrijden is het KNZB-reglement leidend. Voor gevallen waarin het reglement niet in voorziet, beslist de hoofdscheidsrechter.

Aansprakelijkheid

 1. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld. De organisatie van Gofferttoernooi zal de aangerichte schade verhalen op de aansprakelijke persoon.
 2. Het zich bevinden op het terrein van Goffertbad gedurende het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers

Akkoordverklaring

 1. Door middel van het versturen van het online inschrijfformulier verklaar je akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden geldend voor het Gofferttoernooi.
Facebook
Instagram